Material

- Aerografia
- Paper, cartró ploma
- Teles mides estàndard i mides especials
- Pinzells
- Pintures (aquarel·la, oli, fusta, americana,   per roba i seda)
- Tintes
- Llapis, carbonet, guixos, pastel...
- Coles i vernissos
- Objectes de fusta i vidre
- Figures de guix, marmolines...
- Cavallets i caixes de pintures
- Emmarcament
- Argiles, pasta modelatge...